Ambulancia všeobecného lekára

GYN-praktik, s.r.o.
Bajzova 8401/48A
010 01 Žilina
so sídlom v Dolnom Hričove č. 130
013 41 Dolný Hričov
Tel. č.: 041/55 72 128
od 1. júla 2011 je ambulancia presťahovaná v Poliklinike v Bytči, telefónne číslo zostáva nezmenené.

MUDr. Katarína Hartelová

všeobecný lekár

Andrea Randíková

zdravotná sestra

Zubná ambulancia

Dolný Hričov č. 130
013 41 Dolný Hričov
Tel. č.: 041/55 72 227

MUDr. Marián Petrovský
stomatológ

Prevádzková doba:
Pondelok: 7.30 – 15.30 h
Utorok: 7.30 – 15.30 h
Streda: 7.30 – 15.30 h
Štvrtok: 7.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 15.30 h
Bolestivé prípady do 9.00 h