Mária Rapánová

Funkciu hlavného kontrolóra vykonáva s účinnosťou od 01.06.2013

e-mail: rapanova.maja@post.sk

Ľudmila Ďuriníková

Funkciu hlavného kontrolóra vykonávala od 1.6.2007 do 31.05.2013