Prerušená prevádzka MŠ a ŠJ - 18. 04. 2017

Vážení rodičia,

v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  § 5 ods. 2 písm. g) a vyhlášky o materskej škole 306/2008 § 2 ods. 6

bude počas Veľkonočných prázdnin dňa 18. 04. 2017 (utorok) so súhlasom zriaďovateľa prerušená prevádzka MŠ a ŠJ.

Materská škola a školská jedáleň budú opäť v prevádzke 19. 04. 2017 - v stredu.