Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy pre nový školský rok 2017/2018

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy bude v termíne od 24. 04. - 28. 04. 2017 v budove materskej školy

Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť v budove materskej školy.

Vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť prinesú rodičia do 28. 04. 2017 do MŠ.

Dokument:

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy pre nový školský rok 2017/2018

Vyvesené: 19. 04. 2017

Zvesené:  (02. 05. 2017)