Oznámenie o očkovaní psov a mačiek - 20. 05. 2017 (sobota) v Obci Dolný Hričov

Oznámenie o očkovaní

psov a mačiek

 

Oznamujeme Vám, že dňa 20. 05. 2017 (sobota) sa uskutoční povinné očkovanie psov a mačiek proti besnote

na ul. Staničná v čase od 09,10 hod. - 9,30 hod.,

pri Coop Jednota Dolný Hričov v čase od 09,40 hod. - 10,40 hod.,

miestnej časti Peklina od 11,00 hod. do 11,20 hod..

Cena očkovania je 8,00 €.

 

Tieto úkony si vyžadujú prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby.

Besnota je infekčné ochorenie, ktoré končí takmer bez výnimky smrteľne. Vnímavé naň sú takmer všetky zveri, najčastejšie sa vyskytuje u líšiek, psov, mačiek, srnčej zveri, zajacov, vlkov.

K ochoreniu dochádza pohryznutím a infikáciou rany slinami. Ochoreniu zvierat sa predchádza pravidelným očkovaním.

 

 

MVDr. Nehaj Ľubomír