Motel BORINA, spol. s r. o.

Staničná ul. č. 410, 013 41 Dolný Hričov
tel.: 041/55 72 102
fax: 041/55 72 342
e-mail: borina@nextra.sk

Bistro DELTA, spol. s r. o.

Igor Starovský
Dolný Hričov - Studenec č. 5, 013 41 Dolný Hričov
Otvorené NON STOP

Penzion DÚBRAVY

Na Plzák 450/1, 013 41 Dolný Hričov
tel. 041/557 23 32
mobil: 0905 759 051, 0908 839 276
www.penziondubravy.sk