Náhradná autobusová doprava od 12.05.2016 do 10.12.2016 + trasa prechodu z ul. Staničná na Železničnú stanicu

Oznámenie

V období od 12. mája do 10. decembra 2016 budú správcom železničnej dopravnej cesty ŽSR vykonávané výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku

Žilina - Považská Bystrica - Púchov

 

Popis zastávok náhradnej autobusovej dopravy a Cestovné poriadky NAD:

DOKUMENT:

Aktualizácia k 09.08.2016: Výluka v období od 12. júna do 10. decembra 2016


 

MODERNIZÁCIA TRATE PÚCHOV - ŽILINA

pre rýchlosť 160 km/hod. - II. etapa

VEC: Obmedzenie pohybu občanov obce v obci Dolný Hričov a návrh bezpečného prechodu na železničnú stanicu Dolný Hričov počas doby výstavby železničnej trate

Existujúca oceľová lávka cez železničnú trať na ul. Staničná bude na začiatku stavebných prác odstránená a na jej mieste bude vybudovaný podchod pre cestujúcu verejnosť, ktorá využíva železničnú a autobusovú dopravu.

Generálny projektant Združenie TEBS oznamuje, že počas tejto výstavby nebude v mieste Ul. Staničná zabezpečený prechod cez železničnú trať.

Počas realizácie prác do 10. decembra 2016 ( presný dátum zahájenia a ukončenia prác spresní zhotoviteľ stavby), je navrhnutá bezpečná trasa prechodu pre občanov z ul. Staničná na ŽELEZNIČNÚ STANICU:

TRASA NA ŽS
Trasa z ul. Staničná na Železničnú stanicu do ukončenia prác:

Dokument:

SITUAČNÁ MAPKA: Bezpečná trasa prechodu na železničnú stanicu