Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno na nasledujúce obdobie - do 30. 06. 2017

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno  

na nasledujúce obdobie počas II. etapy realizácie sanačných prác na skalnom brale

  1. Od 3. 5. 2017 bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne: Obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km /hod - s termínom do odvolania.
  1. Predpoklad na mesiac jún 2017.

    Kombinácia úplnej uzávierky počas víkendov a obojsmernej dopravy v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod. počas týždňa.

Výzva pre účastníkov cestnej dopravy:

Vyššie uvedené obmedzenia v doprave na predmetnom úseku cesty budú mať vplyv na vytváranie kolón. V tejto súvislosti odporúčame využívať aj iné trasy na realizovanie nákladnej a osobnej dopravy. Pri prejazde týmto úsekom cesty rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov, za účelom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.

                                                                                       Mgr. Michal Lavrík v.r.

                                                                                                   prednosta

Vyvesené: 04. 05. 2017

Zvesené:  (01. 07. 2017)