ROK 2017

Zápisnice obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove

Zápisnica č.1/2017

Uznesenia obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove

Uznesenie č. 1-31/2017

ROK 2016

Zápisnice obecného zastupiteľstva

Zápisnica č. 1/2016

Zápisnica č. 2/2016

Zápisnica č. 3/2016

Zápisnica č. 4/2016

Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov obce Dolný Hričov a miestnej časti Peklina

Zápisnica č. 5/2016

Zápisnica č. 6/2016

Zápisnica č. 7/2016

Zápisnica č. 8/2016

Zápisnica č. 9/2016

Zápisnica č. 10/2016

Zápisnica č. 11/2016

Zápisnica č. 12/2016

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenia č.  1 - 18/2016

Uznesenie č. 19 - 35/2016

Uznesenie č. 36 - 44/2016

Uznesenie č. 45 - 47/2016

Uznesenie č. 48 - 72/2016

Uznesenie č. 73 - 98/2016

Uznesenie č. 99 - 119/2016

Uznesenie č. 120 - 144/2016

Uznesenie č. 145 - 149_2016

Uznesenie č. 150 - 169/2016

Uznesenie č. 170 - 195/2016 a 197 - 198/2016

Uznesenie č. 199 - 223/2016

Zápisnice obecného zastupiteľstva r. 2015

Zápisnica č. 1/2015

Zápisnica č. 2/2015

Zápisnica č. 3/2015

Zápisnica č. 4/2015

Zápisnica č. 5/2015

Zápisnica č. 6/2015

Zápisnica č. 7/2015

Zápisnica č. 8/2015

Zápisnica č. 9/2015

Zápisnica č. 10/2015

Zápisnica č. 11/2015

Zápisnica č. 12/2015

Zápisnica č. 13/2015

Zápisnica zo Zhromaždenia obyvateľov obce

Uznesenia obecného zastupiteľstva r. 2015

Uznesenia č.  01-11/2015

Uznesenia č.  12-24/2015

Uznesenia č.  25-48/2015

Uznesenia č.  49-63/2015

Uznesenia č.  64-88/2015

Uznesenia č.  89-98/2015

Uznesenia č.  99-116/2015

Uznesenia č. 117-135/2015

Uznesenia č. 136-154/2015

Uznesenia č. 155-159/2015

Uznesenia č. 160-179/2015

Uznesenie č. 180-183/2015

Uznesenie č. 184-209/2015

Zápisnice obecného zastupiteľstva r. 2014

Zápisnica č. 1/2014
Zápisnica č. 2/2014
Zápisnica č. 3/2014
Zápisnica č. 4/2014
Zápisnica č. 5/2014
Zápisnica č. 6/2014
Zápisnica č. 7/2014
Zápisnica č. 8/2014
Zápisnica č. 9/2014
Zápisnica č. 10/2014
Zápisnica č. 11/2014

Uznesenia obecného zastupiteľstva r. 2014

Uznesenia č. 1 - 10/2014
Uznesenia č. 11 - 21/2014
Uznesenia č. 22 - 35/2014
Uznesenia č. 36 - 50/2014
Uznesenia č. 51-57/2014
Uznesenia č. 58-74/2014
Uznesenia č. 75-79/2014
Uznesenia č. 80 - 95/2014
Uznesenia č. 96 -  106/2014
Uznesenia č.  107 -132/2014
Uznesenia  č. 133 - 139/2014

Zápisnice obecného zastupiteľstva r. 2013

Zápisnica č. 1/2013
Zápisnica č. 2/2013
Zápisnica č. 3/2013
Zápisnica č. 4/2013
Zápisnica č. 5/2013
Zápisnica č. 6/2013

Uznesenia obecného zastupiteľstva r. 2013

Uznesenia č. 1 - 12/2013
Uznesenia č. 13 - 20/2013

Uznesenia č. 21 -33/2013
Uznesenia č. 34 - 47/2013
Uznesenia č. 48 -57/2013
Uznesenia č. 58 - 69/2013

Zápisy obecného zastupiteľstva r. 2012

Zápis č. 1/2012
Zápis č. 2/2012
Zápis č. 3/2012
Zápis č. 4/2012
Zápis č. 5/2012

Zápis č.6/2012

Uznesenia obecného zastupiteľstva r. 2012

Uznesenie č. 1/2012
Uznesenie č. 2/2012

Uznesenie č. 3/2012
Uznesenie č. 4/2012

Uznesenie č. 5/2012
Uznesenie č.6/2012

Zápisy obecného zastupiteľstva r. 2011

Zápis č. 1/2011 >>
Zápis č. 2/2011 >>
Zápis č. 3/2011 >>
Zápis č. 4/2011 >>

Zápis č. 5/2011 >>
Zápis č. 6/2011 >>

Zápis č. 7/2011 >>
Zápis č. 8/2011 >>
Zápis č. 9/2011 >>
Zápis č. 10/2011 >>
Zápis č. 11/2011 >>

Uznesenia obecného zastupiteľstva r. 2011

Uznesenie č. 1/2011 >>
Uznesenie č. 2/2011 >>

Uznesenie č. 3/2011 >>
Uznesenie č. 5/2011 >>
Uznesenie č. 6/2011 >>

Uznesenie č. 7/2011 >>
Uznesenie č. 8/2011 >>
Uznesenie č. 9/2011 >>
Uznesenie č. 10/2011 >>
Uznesenie č. 11/2011>>

Zápisy obecného zastupiteľstva r. 2010

Zápis č. 1/2010 >>
Zápis č. 2/2010 >>
Zápis č. 3/2010 >>
Zápis č. 4/2010 >>
Zápis č. 5/2010 >>
Zápis č. 6/2010 >>
Zápis č. 7/2010 >>
Zápis č. 8-2010 >>

Uznesenia obecného zastupiteľstva r. 2010

UZNESENIE č. 1/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove, dňa 10. marca 2010 >>
UZNESENIE č. 3/2010 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, dňa 28. apríla 20101 >>
UZNESENIE č. 4/2010 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, dňa 21.júla 2010 >>
UZNESENIE č. 5/2010 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, dňa 13. Októbra 2010 >>
UZNESENIE č. 6/2010 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, dňa 27. októbra 2010 >>
UZNESENIE č. 7/2010 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, dňa 12. novembra 2010 >>
UZNESENIE č. 8/2010 z ustanovujúceho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, dňa 15. decembra 2010 >>

Zápisy obecného zastupiteľstva r. 2009

Zápis z verejného zhromaždenia >>
Zápis č. 1/2009 >>
Zápis č. 2/2009 >>
Zápis č. 3/2009 >>
Zápis č. 4/2009 >>
Zápis č. 5/2009 >>
Zápis č. 6/2009 >>
Zápis č. 7/2009 >>
Zápis č. 8/2009 >>
Zápis č. 9/2009 >>
Zápis č. 10/2009 >>

Uznesenia obecného zastupiteľstva r. 2009

Uznesenie č. 1/2009 >>
Uznesenie č. 2/2009 >>
Uznesenie č. 3/2009 >>
Uznesenie č. 4/2009>>
Uznesenie č. 5/2009 >>
Uznesenie č. 6/2009 >>
Uznesenie č. 7/2009 >>
Uznesenie č. 8/2009 >>
Uznesenie č. 9/2009 >>
Uznesenie č. 10/2009 >>