Farský úrad Dolný Hričov

Osloboditeľov č. 171/36
013 41 Dolný Hričov

tel.: 041/5572100
web: dolnyhricov.fara.sk

Správca farnosti:

Mgr. Ing. Miloš GABALA

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:

Mgr. Miroslav SOBČÁK (2007 - 2013)
Vdp. Milan BRIČKOVSKÝ (2012 - 2013)
ICLic. Stanislav DUNÍK (2011 - 2012)
Mgr. Martin LISÍK
Mgr. Karol DOBIAŠ
Mgr. Peter KRÁLIK
Mgr. Peter KULJAČEK
Mons. ThDr. Viktor RAŠOVEC
Štefan RAČEK, honorárny dekan


kostol-sv-michala-archanjela
Rímsko - katolícky kostol sv. Michala archanjela

ocu-007
Farský úrad