Prerušená prevádzka MŠ a ŠJ - 18. 04. 2017

thumbnail
Vážení rodičia, v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  § 5 ods. 2 písm. g) a vyhlášky o materskej škole 306/2008 § 2 ods. 6 bude počas Veľkonočných prázdnin dňa 18. 04. 2017 (utorok) so súhlasom zriaďovateľa prerušená prevádzka MŠ a ŠJ. Materská škola a ...

POZVÁNKA na Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove - 12. apríl 2017 o 16,00 hod. na Obecnom úrade v Dolnom Hričove

thumbnail
Pozvánka           Pozývam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove, hlavného kontrolóra obce a občanov Obce Dolný Hričov na Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  12. apríla 2017 (t. j. v stredu) o 16.00 hodine na Obecnom úrade v Dolnom Hričove.   ...