Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: Vypracovanie žiadosti o NFP na zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ a súvisiacej administratívnej budovy vrátane zabezpečenia kompletnej projektovej dokumentácie

thumbnail
Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: "Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky a súvisiacej administratívnej budovy vrátane zabezpečenia kompletnej projektovej dokumentácie" Dokument: Výzva na predloženie ponuky ...

Verejná vyhláška - Poľovnícka spoločnosť Veliká Dolný Hričov vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru - 19. 05. 2017 a 20. 05. 2017 - Dolný Hričov

thumbnail
Verejná vyhláška Dokument: Verejná vyhláška - Poľovnícka spoločnosť Veliká Dolný Hričov vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľ.pozemkov - 19.05.2017 a 20.05.2017 - Kancelária urbárskeho spoločenstva v Kultúrnom dome v Dolnom Hričove Vyvesené: 27. 04. 2017 Zvesené:  (21. 05. ...